Për 5+

Qëllimi kryesor i 5+ si iniciativë arsimore është të arrijë deri te fëmijët dhe prindërit me edukim joformal dhe argëtim nëpërmjet televizionit, platforma dixhitale dhe media tjera.
Temat që përpunohen janë të afërta, bashkëkohore dhe interesante për fëmijët dhe prindërit, prandaj gjenerata të fëmijëve dhe prindërve u rritën dhe ende rriten me 5+.
Si përpjekje që të ndihmohet në rritjen e fëmijëve me zemra edhe më të ndjeshme dhe mendje më të hapura, 5+ kujdeset për promovimin e vlerave pozitive si: tolerance, respektimi, sjellje e mire, gjithë përfshirja, që janë me rëndësi thelbësore për zhvillimin e drejtë të një shoqërie.