Luajmë

Këtu luaj dhe mëso si vetë të krijosh libër të ilustruar, si kometa magjike plotëson dëshira, pse më mire është të jesh vetja jote dhe shumë përmbajtje të tjera interesante.

Këndojmë

Këtu mëso të gjithë këngët e 5 plus bendit dhe në shtëpi bëje një koncert personal.  

5+ dhe Vitaminka

Mbrojtja e mjedisit jetësor, mbështetja e procesit arsimor, si dhe zhvillimi i fëmijëve janë pjesë e përpjekjeve të Vitaminkës si kompani me përgjegjësi shoqërore. Prandaj dhe në mënyrë të natyrshme lindi bashkëpunimi i Vitaminkës me Mirin dhe 5+ Nikoqirët për krijimin e përmbajtjeve të përbashkëta edukative dhe argëtuese që u dedikohen më të vegjëlve, si dhe prindërve të tyre.
Së bashku të mësojmë dhe të argëtohemi me 5+ Nikoqirët 🙂