Шарената куќа

Сликовницата „Шарената куќа“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Билјана Крајчевска, Илустратор – Катерина Николовска

Continue reading “Шарената куќа”

Измисленото другарче

Сликовницата „Измислентото другарче“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Билјана Крајчевска Ислустратор – Александра Филиповска Continue reading “Измисленото другарче”

Најдобро е да си свој

Сликовницата „Најдобро е да си свој“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Александра Миланова, Илустратор – Михајло Димитриевски Continue reading “Најдобро е да си свој”