5 Plus мобилна апликација

Игра, пеј, цртај, читај

Со 5 Plus мобилата апликација може да играте лавиринт, меморија, да ги барате разликите во цртежите со Петко, да барате скриени предмети, да пеете, да читате или пак да боите. Повелете линк до играта доколку до сега не сте ја инсталирале:

http://petko.a2hosted.com/Navigation.html

Шарената куќа

Сликовницата „Шарената куќа“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Билјана Крајчевска, Илустратор – Катерина Николовска

Continue reading “Шарената куќа”

Измисленото другарче

Сликовницата „Измислентото другарче“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Билјана Крајчевска Ислустратор – Александра Филиповска Continue reading “Измисленото другарче”

Најдобро е да си свој

Сликовницата „Најдобро е да си свој“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Александра Миланова, Илустратор – Михајло Димитриевски Continue reading “Најдобро е да си свој”