Шарената куќа

Сликовницата „Шарената куќа“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Билјана Крајчевска, Илустратор – Катерина Николовска