Најдобро е да си свој

Сликовницата „Најдобро е да си свој“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Александра Миланова, Илустратор – Михајло Димитриевски