Измисленото другарче

Сликовницата „Измислентото другарче“ е дел од проектот промоција на концептот за социјална кохезија и различност помеѓу децата во Р. Македонија. Автор – Билјана Крајчевска Ислустратор – Александра Филиповска