Комшито

Комшито (Чедомир Митевски). Комшито од неодамна е доселен во стокатницата. По потекло е Албанец, и благодарение на Комшо е дел од дружината на Петко. Комшо во неколку ситуации го заштитил од задевања на другите деца во училиштето и оттогаш наваму, Комшито многу се приврзува за Комшо. Тој му станува најверен пријател, го имитира на сите можни начини, како во облекувањето, така и во однесувањето. Заедно се неразделен тандем. Покрај албанскиот како мајчин јазик, одлично зборува и македонски.