За 5+

5+ е образовна иницијатива со намера да ја подобри реалноста и да создаде медиумски простор кој ќе образува и забавува.
Децата заслужуваат шанса да растат и учат, за да можат подобро да се разберат себеси и другите. Да размислуваат, сонуваат, откриваат и да ги остварат сопствените можности.

5+ Фамилија

Промоцијата на социјалната кохезија е дел од содржините, кои ОХО преку серијата 5+ Фамилија веќе 10 години ги промовира пред повеќе генерации на деца. Толеранцијата и инклузивноста се едни од основните вредности на нашата цивилизација. Без толеранција и почитување на различностите, не постои вистинска комуникација и соработка. Промовирањето на овие вредности како генерален став и како дел од нашата култура, е од суштинско значење за правилниот развој на децата.

епизоди на 5+ Фамилија

5+ Другари

Со ликовите од 5+ Фамилија, децата може да се идентификуваат, да учат од нивните постапки, да се забавуваат и да се препознаваат во ситуациите во кои се наоѓаат во училиштето, домот и меѓу другарите.

прочитај повеќе за ликовите